Persbericht inaugurele rede (Dutch only)

The English version is available here.
De .pdf van de Nederlandse versie is hier te downloaden.

Onze auto wordt de elektriciteitscentrale van de toekomst

Niet de beschikbaarheid van energie is relevant, maar de vraag welke energiediensten we nodig hebben, een warm huis of een gekookt eitje bijvoorbeeld. Deze moet je dan zo efficiënt mogelijk aanbieden. In zijn intreerede als hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft bepleit duurzame energieondernemer Ad van Wijk de ontwikkeling van nieuwe energiesystemen en vooral een nieuwe kijk op het onderwerp energie. Zo wordt onze auto volgens Van Wijk in de toekomst onze elektriciteitscentrale. Ad van Wijk spreekt zijn intreerede uit op 7 december om 15.00 in het Aula Congrescentrum aan de TU Delft. De rede is ook live te volgen via internet.

Onbeperkt beschikbaar
“Het debat over energie gaat vrijwel altijd over de beschikbaarheid ervan. Hoeveel fossiele energie is  er nog? Hoeveel huishoudens kun je van elektriciteit voorzien met een windpark? Waar de discussie over zou moeten gaan, is welke energiediensten er nodig zijn, een warm huis, een gekookt ei of een ton staal bijvoorbeeld, en hoe je deze diensten zo energie-efficiënt mogelijk aanbiedt”, zegt Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems van de TU Delft en duurzame energieondernemer. In feite is er geen energietekort. “We kunnen de energie-efficiëntie enorm verbeteren – we verspillen momenteel zo’n 98% – maar belangrijker is dat duurzame energie onbeperkt beschikbaar is.” In zijn intreerede aan de TU Delft bepleit Van Wijk de ontwikkeling van nieuwe, efficiënte, geïntegreerde, flexibele en lokale duurzame energiesystemen, maar vooral een nieuwe kijk op het onderwerp energie.


De Energy Wall wekt energie op, vermindert fijnstof en geluid en herbergt een people mover (beeld door Florian Heinzelmann, TU Delft)

De auto als elektriciteitscentrale
Aan de TU Delft gaat Van Wijk wetenschappers, studenten en bedrijven bij elkaar brengen om vanuit dit nieuwe denken efficiënte en duurzame energiediensten, energiesystemen en energietechnologie te ontwikkelen. Dit gaat Van Wijk doen door de Green Campus te ontwikkelen. “Door middel van een aantal innovatieve projecten willen we op het TU Delft terrein een duurzame, levende en ondernemende campus ontwikkelen om ‘te ontdekken, te leren en te inspireren’”. Een van deze projecten is een duurzame parkeergarage die fungeert als elektriciteitscentrale. In eerste instantie biedt de garage alleen oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Van Wijk verwacht dat auto’s op termijn ook worden voorzien van brandstofcellen. Als de auto’s geparkeerd staan, kunnen deze brandstofcellen onder meer biogas of waterstof omzetten naar elektriciteit. De parkeergarage wordt zo een behoorlijke elektriciteitscentrale. Van Wijk: “Als je in de parkeergarage met brandstofcellen elektriciteit opwekt, hebben we met een garage van 500 auto’s een 40 MW elektriciteitscentrale gebouwd.” Bonus voor de auto-eigenaar: die krijgt betaald voor het parkeren. Van Wijk voorspelt dat de auto met brandstofcel het nieuwe, efficiënte en flexibele elektriciteitsproductiepark van de toekomst kan worden. “In een jaar kopen we namelijk meer elektriciteitsproductievermogen via onze auto’s dan er aan opgesteld elektriciteitsproductievermogen in Nederland staat.” Het innoveren van de energie-industrie en de wet- en regelgeving is hierbij overigens nog een flinke uitdaging.

Een ander project is de Energy Wall, een energiemuur langs de Kruithuisweg, de verbindingsweg tussen A13 en station Delft Zuid. De muur wekt energie op, zorgt voor wegverlichting en reduceert zowel uitstoot van fijnstof als geluid van het verkeer. Ook is het de bedoeling dat er een ‘people mover’ over de muur gaat rijden.

Ad van Wijk
Ad van Wijk is duurzaam energieondernemer en innovator. Hij studeerde Natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde daar op een onderzoek naar windenergie en elektriciteitsproductie. Hij was van 1982 tot 1997 universitair onderzoeker bij de Universiteit Utrecht, waarvan de laatste jaren hoofd van de onderzoeksgroep Energy and Environment. In 1984 richtte Van Wijk het bedrijf Ecofys op (later onderdeel van Econcern). Ecorncern leverde diensten en producten op het gebied van duurzame energie en energie-efficiëntie, zoals het offshore windpark Prinses Amalia en zonne-energieparken in Spanje. Van Wijk was tot 2009 bestuursvoorzitter van Econcern. Hij heeft meerdere onderscheidingen en prijzen ontvangen voor zijn werk, waaronder Ondernemer van het Jaar in 2007 en Topman van het Jaar in 2008.

De deeltijd leerstoel Future Energy Systems wordt gefinancierd door Eneco. Met deze samenwerking willen TU Delft en Eneco de mogelijkheden en het gebruik van duurzame energieoplossingen in Nederland stimuleren.

Meer informatie:
Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems, faculteit Technische Natuurwetenschappen, TU Delft. Tel: 015 278 6594, e-mail: a.j.m.vanwijk@tudelft.nl.

Ineke Boneschansker, wetenschapsvoorlichting TU Delft. Tel: 015 278 8499, e-mail: i.boneschansker@tudelft.nl.

Journalisten zijn van harte welkom de rede bij te wonen. Graag aanmelden door een e-mail te sturen naar i.boneschansker@tudelft.nl.

De intreerede wordt op 7 december om 15.00 live uitgezonden via http://now.tudelft.nl

Aan de TU Delft werken meer dan 700 onderzoekers en vele studenten aan energieonderwerpen. Het Delft Energy Initiative ontsluit hun werk. Meer informatie op www.energie.tudelft.nl.Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Marketing & Communicatie, Postbus 5, 2600 AA Delft, www.tudelft.nl.

One thought on “Persbericht inaugurele rede (Dutch only)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.