“Waterstof zal de toekomst van energie veranderen”, Professor Ad van Wijk, TUDelft

Er zijn nieuwe mogelijkheden voor het transport, opslag en koolstofarm maken van duurzame energie, waarbij Hyundai Motors een van ‘s werelds toonaangevende bedrijven in brandstofceltechnologie is”

Onderstaand artikel verscheen in ChosunBiz, een Koreaanse zakenkrant

“Waterstof zal de ontbrekende schakel zijn bij het realiseren van duurzame, stabiele en betaalbare energiesystemen.”

Ad van Wijk, professor aan de TU Delft, zei in een e-mail interview met Chosun Biz: “Waterstof is niet alleen een schone energiebron die geen koolstof uitstoot, het is ook een efficiënte ‘energiedrager’ die energie tegen lage kosten transporteert. Het wordt een ‘game changer’ die zal het hele systeem zal veranderen.”

Ad van Wijk Delft Institute of Technology

Van Wijk, een onderzoeker voor toekomstige energiesystemen aan de TU Delft, is een waterstofexpert die betrokken is bij het waterstofeconomieproject van de Nederlandse overheid. Hij onderzoekt waterstof en water om nieuwe energiebronnen te ontwikkelen en hij heeft samengewerkt met Hyundai Motors.

Van Wijk zegt dat hij verwacht dat waterstof een sleutel is tot de toekomst van duurzame energie en de auto-industrie. Waterstof is niet alleen een energiebron die auto’s verplaatst en elektriciteit opwekt, maar er wordt verwacht dat een enorme economie zal worden gevormd door het realiseren van een waardeketen van waterstofproductie, transport, opslag, opladen en gebruik.

Ad van Wijk , TUDelft

Professor Van Wijk zei: “Waterstof zal elektriciteit produceren op dezelfde manier als fossiele brandstoffen en zal de brandstof zijn voor voertuigen, schepen en vliegtuigen.” Verder het transport en de opslag van hernieuwbare energie en het koolstofvrij maken van energie. “Het zal je verschillende mogelijkheden in het proces laten zien.”

De recente discussies over de waterstofeconomie door landen over de hele wereld zullen waarschijnlijk niet mogelijk zijn. Aangezien de kosten voor het verkrijgen van energie uit zonne- en windenergie zijn gedaald, is het potentieel voor ontwikkeling van energietransport, opslag en ontwikkeling van brandstoftechnologie met behulp van waterstof eindeloos. De situatie is anders dan toen President Bush de nadruk legde op de ontwikkeling van waterstofauto’s.

Kawasaki Heavy Industries lanceerde ‘s werelds eerste vloeibaar gemaakte waterstofdrager, Hydrogen Frontier in Kobe, Japan

Zonne- en windenergie zijn het afgelopen decennium veel goedkoper geworden, maar deze lage prijzen gelden slechts in enkele winderige gebieden, zoals woestijnen en de oceanen ver van het land. Het is een uitdaging om op het juiste moment zonne- en windenergie de behoefte van energie te voorzien.

“Met de daling van de waterstof- en windkosten kunnen we waterstof gebruiken om deze energie overal ter wereld te transporteren en op te slaan”, zegt professor Van Wijk. “Waterstof is een energiedrager die geen koolstof uitstoot in een cyclisch, duurzaam energiesysteem.” De wereld besteedt aandacht aan waterstof omdat het op dezelfde manier als fossiele brandstoffen een efficiëntere en milieuvriendelijkere energiebron is. “

Afbeelding = Park Gilwoo

Van Wijk zegt dat in de waterstofeconomie dat de overheid verantwoordelijk is voor infrastructuur en totaalontwerp, terwijl bedrijven de producenten van waterstof zijn. Hij zei dat veel bedrijven actief deelnemen aan het proces van een waterstofeconomie, waaronder Hyundai Motors een van de beste bedrijven ter wereld op het gebied van brandstofceltechnologie.

Een andere uitdaging in de richting van een waterstofeconomie is de aanleg van de infrastructuur. Er wordt op gewezen dat het economische effect wordt verwacht vanwege de grote vereiste investeringen en dat het een factor is die de overgang naar de waterstofeconomie vertraagt. Professor Van Wijk zei: “De waterstofinfrastructuur kan de reeds gebouwde aardgasinfrastructuur volledig benutten.” In het geval van waterstofgas kunnen aardgasleidingen in verregaande mate worden hergebruikt voor transport en distributie via pijpleidingen.

Van Wijk ziet 2030 als het eerste jaar van een perfecte waterstofeconomie. Op dit moment worden de productiekosten van ‘groene waterstof’ naar verwachting aanzienlijk verlaagd, zodat het zonder overheidssubsidies voldoende kan concurreren met ‘grijze waterstof’. Grijze waterstof is waterstof geproduceerd door het verwijderen van koolstof uit fossiele brandstoffen zoals aardgas en is niet volledig milieuvriendelijk. Groene waterstof is daarentegen een energiebron die geen koolstof uitstoot en wordt geproduceerd door water met elektriciteit te elektrolyseren.