Webinar Veilige Energietransitie: Waterstof

Tijdens de webinar nam lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller samen met een aantal gasten de kijkers in anderhalf uur mee. Ad van Wijk van de TU Delft nam de kijkers mee in de grote lijn van energietransitie in Nederland, en de cruciale rol van waterstof als transport- en opslagmedium daarin. Bart Vogelzang van Alliander maakte duidelijk op welke wijze waterstof getransporteerd en gedistribueerd wordt, en vertelde  welke veiligheidsaspecten daaraan verbonden zijn. Projectmanager Wim Hazenberg van Stork ging vervolgens in op het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving. Tot slot vertelden Dirk van Dijken en Niels Westra van Veiligheidsregio Drenthe hoe ze in hun regio  vanuit risicobeheersing te werk gaan, nu er een complete wijk op waterstof wordt aangesloten. De webinar werd afgesloten met een paneldiscussie met alle deskundigen. Ook werden er vragen beantwoord in de chat.

Verbindende rol

“‘We willen bekendheid geven aan nieuwe vormen van energie. Daarom maken we deze serie van minicolleges om verschillende partijen kennis te geven over welke rol zij hebben en wat het betekent voor de veiligheid. Juist door de verschillende betrokken partners met elkaar te verbinden en met elkaar in gesprek te gaan over de veiligheidsaspecten in verschillende schakels van de waterstofketen, kunnen we grote stappen voorwaarts zetten”, vertelt Rosmuller.